Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΟ  τοίχος  φωνάζει    αλήθειες  που  τα  στόματα  δεν  λένε. 

Γι'  αυτό  φτάσαμε  εδώ  που  φτάσαμε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: