Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  Έχουν  σκεφτεί  αυτοί  οι  ανεγκέφαλοι  που  θέλουν  να  φορολογήσουν  «ότι  πετάει,  ότι  κολυμπάει  και  ότι  αναπνέει»  σ’  αυτό  τον  τόπο  πως  θα  τα  πληρώσουν  αυτοί  που  ετοιμάζονται  να  τους  απολύσουν,  οι  άνεργοι  ακόμα  και  αυτοί  που  έχασαν  το  70%  των  εισοδημάτων  τους  τα  2 ½  τελευταία  χρόνια; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: