Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

ΙΤΑΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ΑΠΟ: http://www.nooz.gr/

Ακόμα μία κίνηση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα έρχεται από το εξωτερικό. Δύο ιταλοί δήμαρχοι, ο Μάρκο Γκάλντι, δήμαρχος της κωμόπολης Κάβα Ντέι Τιρένι στη νότια Ιταλία και ο δήμαρχος της κωμόπολης Μπαρονίσι, Τζοβάνι Μοσκατιέλο, αποφάσισαν να προσφέρουν τον μισθό τους υπέρ της Ελλάδας.
Οι μηνιαίες απολαβές του πρώτου ανέρχονται σε 1.100 ευρώ και του δεύτερου σε 780 ευρώ.


Η είδηση δεν είναι αυτή αλλά άλλη.
Κάντε μια σύγκριση αυτών των μισθών με τους μισθούς των Ελλήνων βλαχοδήμαρχων σε περίοδο κρίσης.


Με βάση αυτά που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη», οι μισθοί των δημάρ­χων, των αντιδημάρχων και των προέ­δρων των δημοτικών συμβουλίων καθο­ρίζονται ως εξής:Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλε­ται από τον δήμο.Η αντιμισθία των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, όπως η Ναύπακτος, είναι ισόποση με το 80% των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου. Έτσι ο μισθός του δημάρ­χου ανέρχεται στο ποσό των 4.800 ευρώ μηνιαίως. Οι αντιδήμαρχοι λαμβά­νουν το 50% της αντιμισθίας που ανα­λογεί στον δήμαρχο, ήτοι ποσό 2.400 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής, ποσό που αντιστοιχεί σε 1,500 ευρώ μηνιαίως.
Δεν υπάρχουν σχόλια: