Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Η ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  Πώς  καταφέρνουμε  εμείς  οι  Ελληναράδες  να  μετατρέπουμε  ένα  εξωτερικό  εθνικό  θέμα  να  το  μετατρέπουμε  σε  εσωτερικό  εμφυλιοπολεμικό,  μόνο  εμείς  το  ξέρουμε. 

  Ο  Εθνικός  χειρισμός  του  θέματος  της  ονομασίας  και  των  συμπαρομαρτούντων  για  το  γειτονικό  κράτος  εκπέμπει  μια  κακομηριά,  ξενοφοβία,  εσωστρέφεια  κλειστοφοβική  ψωροκωσταινιά.  ‘Είναι  σίγουρο  ότι  στο  μέλλον  θέλουμε  να  γίνουμε  μικρότεροι  ασθενέστεροι,  και  φτωχότεροι  από  τα  γύρω  μας  κράτη  και  προσπαθούμε  να  περιχαρακωθούμε  και  να  κατοχυρωθούμε  μέσα  από  το  υποτιθέμενο  ένδοξο  παρελθόν  μας. 

  Αντί  να «κατακτήσουμε»  το  γειτονικό  μας  κράτος  με  την  οικονομία  και  τον  πολιτισμό  μας  προσπαθούμε  να  το  κάνουμε  εχθρό  μας  και  να  το  παραχωρήσουμε  σε  άλλους.
  Ο  Μ.  Αλέξανδρος  αντί  να  κάνει  αυτά  που  έκανε  έπρεπε  να  καθίσει  στα  αυγά  του  και  να  κατοχυρώσει  το  όνομα  Μακεδονία  στην  Βεργίνα  και  την  γύρω  περιοχή. 
Πάντα  κοντόφθαλμοι  και  οπισθοδρομικοί.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: