Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΜΚΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Όποια  πέτρα  και  αν  σηκώσεις....

H Αλεξάνδρα Μητσοτάκη – Γκουρντέν, είναι η διακεκριμένη πρέσβειρα της εναλλακτικής πολιτικής της ACTION AID στην Ελλάδα.
Από το 2003 μέχρι το 2007, η ActionAid Ελλάς χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της οικονομικής βοήθειας που όφειλε το Ελληνικό κράτος να παρέχει στις αναπτυσσόμενες χώρες για την υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: