Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΑΠ



Τίποτα  δεν  αλλάζει  σ'  αυτόν  τον  τόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: