Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

HASTA LA VITORIA SIEMPRE

Καλύτερα  έτσι.
Μετά  όμως  απο  επανάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: