Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ


Θαυμάστε  "ανεξάρτητη"  και  "αδέκαστη"   δικαιοσύνη!

Με  την  απόφαση 114/2017  ο Άρειος Πάγος, ορίζει ότι η επίσχεση εργασίας των απλήρωτων εργαζομένων είναι «καταχρηστική»

Κατηγορία: Εργατικά – Απασχόληση Απόφαση 677 / 2017   
Μόνη η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει την καταβολή σ’ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: