Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ

Στην  Γερμανία  η  δικαιοσύνη  έκρινε  νόμιμη  την  απεργία  των  σιδηροδρομικών.
Πείτε  τε  μου  μια  απεργία  στην  Ελλάδα  του  η  Ελληνική  δικαιοσύνη  την  έκρινε  νόμιμη  και  όχι,  κατά  τα  ειωθότα,  "παράνομη  και  καταχρηστική".
Μήπως  γιατί  οι  δικοί  μας  έχουν  ικανοποιηθεί  οικονομικά;  "Είναι  πολλά  τα  λεφτά  Άρη". 

Δεν υπάρχουν σχόλια: