Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Αξιολογήσεις  στο  Δημόσιο;  Ναι!
Με  τα  εξής  ερωτήματα:
Ποιοι  θα  τις  κάνουν;
Με  τι  κριτήρια  θα  τις  κάνουν;
Ποιοι  θα  είναι  οι  στόχοι  των  αξιολογήσεων;
Με  τα  ίδια  κριτήρια  και  τους  ίδιους  αξιολογητές  θα  αξιολογηθούν  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  στην  Αθήνα    την  Καβάλα  και  τα  Χανιά;
Οι  χαρακτηρισμοί:  Άριστος,  μέτριος,  κακός  θα  αφορούν  την  αξιολόγηση  του  συνόλου  υπαλλήλων  μιας  δημόσιας  υπηρεσίας  ή  θα  αφορούν  την  κάθε  αποκεντρωμένη  μονάδα  ξεχωριστά;  Π.Χ.  όλοι  οι  εφοριακοί  μαζί   ή  ξεχωριστά  οι  εφοριακοί  της  εφορίας  Χαλανδρίου,  Αμαρουσίου,  Αγίας  Παρασκευής,  Θ’  Αθηνών;
Οι  αγροφύλακες  που  διορίστηκαν  από  τον  Μητσοτάκαρο  το  1992,  απολύθηκαν  το  1993,  και  επαναπροσλήφθηκαν  το  2008  χωρίς  ΑΣΕΠ  από  τον  Καραμανλέγκο,  θα  αξιολογηθούν;  (Ενώ  κανονικά  θα  έπρεπε  να  έχουν  απολυθεί  από  τους  πρώτους).

Είναι  φήμες  ότι  στην  αξιολόγηση  θα  μπει  και  η  «προφορική  συνέντευξη»  του  Προκόπη  Παυλόπουλου,  με  τις  καταπληκτικές  ερωτήσεις  του  τύπου :  «τι  ομάδα  είναι  ο  πατέρας  σου»,  ή  «τα  παιδιά  του  Ζεβεδαίου  ποιον  είχανε  πατέρα»;  

Δεν υπάρχουν σχόλια: